Algemene voorwaarden

Op alle producten en diensten van KG boekhouding zijn de Algemene Voorwaarden van KG boekhouding van toepassing. Een exemplaar hiervan kun je hier downloaden en afdrukken. Het document kan worden gelezen in de browser of met Acrobat Reader.