Veel gestelde vragen

Belastingdingen

Fiscale tips 2024

Onze fiscale samenwerkingspartner Fiscount maakt ieder jaar allerlei brochures vol tips en actiepunten waarmee jij je voordeel kunt doen. Voor 2024 beginnen we zoals ieder jaar met het Startpunt. In de loop van het jaar volgen meer downloads!

KG boekhouding – Startpunt 2024

Fiscale tips 2023

Onze fiscale samenwerkingspartner Fiscount maakt ieder jaar allerlei brochures vol tips en actiepunten waarmee jij je voordeel kunt doen. Dit zijn ze voor 2023:

KG Actiepunten eind 2023
KG FiscKwartaal(tje) oktober 2023
KG FiscKoffertje 2023 (Prinsjesdag)
KG Startpunt 2023

Je kunt of wilt geen belasting betalen. Wat nu?

Als je niet betaalt, loop je risico op hoge boetes. Neem bij problemen altijd contact met me op, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Op deze pagina van de Belastingdienst vind je meer informatie over betalen en ontvangen.
Let op: voor uitstel van belastingbetaling vanwege corona gelden aparte regels. Neem contact op voor meer informatie.

Wanneer moet je betaling omzetbelasting binnen zijn

Omzetbelasting (btw) moet dat op de laatste dag van de maand op de rekening van de Belastingdienst staan. Hou wel rekening met feestdagen.

Het rekeningnummer van de Belastingdienst is: NL86INGB0002445588, het betalingskenmerk vind je op je aangiftebrief of op de aangifte.

Boekhouding

Wat is de omzetgrens voor de KOR?

De omzetgrens is ook in 2023 € 20.000. Komt je omzet boven die grens, dan moet je vanaf dat moment omzetbelasting heffen en afdragen. Weten hoe? Neem contact op.

Corona

Corona – hoe zat het ook alweer

De Rijksoverheid en de Belastingdienst hebben tijdens de coronaperiode diverse maatregelen getroffen om getroffen ondernemers tegemoet te komen. Tal van steunregelingen zijn er geweest, maar het meeste is inmiddels vervallen en we zijn in de fase van afrekenen en terugbetalen. Lees meer op de websites.

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) was een regeling voor ondernemers in specifieke branches. De regeling is inmiddels gestopt, net als eenzelfde regeling voor starters. Heb je gebruik gemaakt van de regeling of wil je nog eens teruglezen hoe het in elkaar zat? Ga dan hier naar de TVL-pagina bij de Rijksdienst voor Ondernemers.

Wat de gevolgen van de coronacrisis zijn geweest verschilt per onderneming. Bel ons gerust als je vragen hebt!

Ik heb een andere vraag

Nieuwsbrieven

Oudere nieuwsbrieven hebben wij nog in ons archief. Vraag erom als je ze nodig hebt.

Downloads