Veel gestelde vragen

Belastingdingen

Je kunt of wilt geen belasting betalen. Wat nu?

Als je niet betaalt, loop je risico op hoge boetes. Neem bij problemen altijd contact met me op, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Op deze pagina van de Belastingdienst vind je meer informatie over betalen en ontvangen.

  • Voor uitstel van belastingbetaling vanwege corona gelden aparte regels. Neem contact met me op voor meer informatie.
Wanneer moet je betaling omzetbelasting binnen zijn

Omzetbelasting (btw) moet dat op de laatste dag van de maand op de rekening van de Belastingdienst staan. Hou wel rekening met feestdagen.

Het rekeningnummer van de Belastingdienst is: NL86INGB0002445588, het betalingskenmerk vind je op je aangiftebrief of op de aangifte.

Corona

Corona – maatregelen

Zowel de Rijksoverheid als de Belastingdienst hebben diverse maatregelen getroffen om getroffen ondernemers tegemoet te komen. Je leest meer op de websites.

Ook de meeste gemeenten steunen de ondernemer in de coronaperiode. Hoe en wat, dat verschilt per gemeente. Kijk op de website van jouw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Corona – gevolgen voor je onderneming

Wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor jouw onderneming is afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld: wat voor ondernemingsvorm heb je, in welke branche werk je, wat gebeurt er met je omzet, heb je wel of niet personeel en heb je al gebruik gemaakt van regelingen. Bel ons als je vragen hebt.

Corona – tegemoetkoming vaste lasten

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is een regeling voor ondernemers in specifieke branches, op basis van de SBI-code. Hier vind je de actuele lijst van SBI-codes. 

> alles over de TVL

Boekhouding

Wat is de omzetgrens voor de KOR?

De omzetgrens is € 20.000. Komt je omzet toch boven die grens, dan moet je vanaf dat moment omzetbelasting heffen en afdragen. Weten hoe? Neem contact op.

Ik heb een andere vraag

Nieuwsbrieven

Let op: de tekst in de corona-updates kan achterhaald zijn i.v.m. nieuwe of gewijzigde maatregelen. Vraag KG altijd om advies.

Downloads